KIK-BOKS.

ŠTA JE ZAPRAVO SAVATE ?

Savate ili francuski boks je borilačka veština koja se razvijala u Francuskoj još u XVI veku, da bi današnji oblik sportske borbe primenjen oko 1830. godine. Te godine učitelj savatea Charles Lecour sistematizovao je pravila borbe i tehnike, koja se upotrebljavala u savateu i tada je praktično savate postao sport. Ta prvobitna pravila su se do danas održala, uz manje izmene, čime je savate u potpunosti sačuvao svoju izvornost i autentičnost. Tokom XIX veka postojala je velika konkurencija između klasičnog (engleskog) boksa i savatea (francuskog boksa), gde je engleski boks, uvođenjem novčanih nagrada za pobede, dobio na masovnosti i preuzeo veći uticaj u sportu. Savate je nasuprot njemu čuvao duh amaterskog sporta. Internacionalna Savate Federacija F.I.S. je osnovana davne 1901. godine sa ciljem da širi i propagira ovaj sport u svetu kao amaterski sport. Sedište Internacionalne Federacije za savate je u Parizu, Francuska. Godine 1924. godine na Olimpijskim igrama u Parizu, savate je uvršten u demonstracioni sport. Početkom drugog svetskog rata, organizovani savate se gasi, što se desilo i drugim sportovima. Savate se obnavlja Francuskoj 1975. godine kada se dekretom ministarstva proglašava za nacionalni sport Francuske.