FITNESS.

UPOZNAJTE NAS

Sportsko rekreativni klub „Sunce“ postoji i sprovodi fitnes programe već 16 (šesnaest) godina, na šta smo naročito ponosni. U našem klubu, dobro razpoloženje, dobra atmosfera i dobra energija kroz kvalitetne programe i profesionalne trenere osnovno je sredstvo za sticanje zavidne fizičke kondicije i dobrog zdravlja. Tako se vežbači druže, činimo ih sretnijim i spretnijim. Od prvog dana, 1. septembar 1997.godine stacionirali smo se na Novom Beogradu, obuhvatajući blokove 44, 45, 61, 62, 63, 64, 70a, 71 i 72. Kroz Sportsko rekreativni kluba „Sunce“ od 1997. godine pa do danas prošlo je više od 1100 vežbača. Trenutno u klubu vežba preko 60 vežbača.

TOTAL BODY WORKOUT

Ovaj program je namenjen svim osobama koje nisu u zavidnoj kondiciji, za sticanje iste, takodje je dobar za prevazilaženje sindroma sedenja kao i dugog stajanja. Trening se sastoji iz dva dela: I deo se sastoji iz laganog zagrevanja i lakih aerobnih (plesnih) koraka, vežbi oblikovanja koje se rade uz odgovarajuću muzičku pratnju. II deo se sastoji od vežbi koje se rade u parteru, kombinuje se rad sa loptama i vežbi sa otporom (ekspanderima i tegićima). Intezitet vežbi je posebno prilagodjen vežbačima koje imaju broblema sa kičmom, venama i težinom. Takođe se radi uz odgovarajuću muzičku pratnju koja određuje tempo odnosno intenzitet vežbanja što je veoma važno za pravilno doziranja intenziteta. Program je idealan da se podmladite duhom i telom ! Program vodi instruktor Dragana Nikolić.